تبلیغات
آرمان شهر - نه از هوس،که ز جور زمانه لب به شراب...
آرمان شهر
ترکیبی از شعر درون،تاثیر بیرون،شور اکنون و امید فرداست...
 
تاریخ : 1390/09/29 | نویسنده : درویش

رسید لب به لب و بوسه های ناب زدیم          

دو جام بود که با نیت شراب زدیم؛

دو گل که با عطش بوسه های پی در پی 

به روی پیرهن سرخشان گلاب زدیم؛

نه از هوس که ز جور زمانه لب به شراب!     

اگر زدیم برای دل خراب زدیم؛

موذنا،به امید که میزنی فریاد؟! 

تو هم بخواب که ما خویش را به خواب زدیم؛

مگرد بی سبب ای ناخدا که غرق شده ست    

جزیره ای که به سودای آن به آب زدیم....

                                                          فاضل نظری

طبقه بندی: سروا، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه