تبلیغات
آرمان شهر - در باب پارادوکسی که باید فهمید!
آرمان شهر
ترکیبی از شعر درون،تاثیر بیرون،شور اکنون و امید فرداست...
 
تاریخ : 1391/08/19 | نویسنده : درویش

چاره ای جز انتخاب ندارم، با همین حواس و شعور و عقل، که ظاهرا تنها ابزار موجود در این دنیا هستند که در اختیارم قرار دارند و گاهی دقیقا، در شرایط بحرانی، به صحت آنها و دقت تشخیص شان شک می کنم. گاهی حتی تضادی پیدا می کنند که حیران می شوم، اشکال در ماهیت تک تک شان نیست، در تجمیع همگی آنها در وجود من است؛ و بیچاره روح که مدتی اسیر و سرگردان است، در این کالبد دائم با خود درگیر!

علمای فیزیک در باب "زمان"می گویند که نسبت است، تابعی از مکان و شرایط... و علمای عرفان و حدیث و فلسفه در باب "روح"می گویند، موجودی است مجرد.

مجردات در قالب ماده نمی گنجند و با نسبت ها و ابعاد مادی سنجیده نمی شوند. پس روح در قامت زمان نسبی نمی گنجد، چیزی از عالم بالا؛ فارغ از ابعاد و زمان ها که باید سیری آزادانه و همه جانبه دشته باشد و چه تشابه عجیبی است بین روح و نور...

نور از امواج الکترومغناطیس است که گویند جرمی است هم دارای ماهیت ذره ای و هم موجی شکل، ولی بی وقفه؛ سکون ندارد، درحقیقت جرمی است که در زمان و مکان ساکن نیست... و نور درگذر از کنار جرمی بسیار بسیار بزرگ و با چگالی بینهایت بالا، منحرف می شود و مسیر مستقیم خود را از دست داده و جذب آن خواهد شد...

آیا ممکن نیست که روح نیز در زمان و مکانی فارغ از نسبت، جذب منبعی فارغ از ابعاد و زمان ها شود؟!

و این روح مجرد چگونه درون این "کالبدِ در چارچوب تمام نسبت ها"، قرارگرفته؟ شاید این تضاد دیوانه کننده است که پاسخ انتخاب های ماست! بگذریم...

از انتخاب می گفتم و جبر در آن! و اینکه باید طوری در این "بوته ی آزمایش"زندگی کنیم که پیش از آنکه زمانه و مردمانش برایمان انتخاب کنند خود انتخابی شایسته داشته باشیم.... پس گویا این تضاد فقط با درون نیست!

 امان از این قلب که می لرزد، امان از این عقل که  تفسیر می کند و امان از این چشم که می بیند! و امان از این روح که تمام این ها را در کنار یکدیگر نگه داشته است تا با فشاری همیشگی از درون، که گویا تمایل به انفجار دارد،دست و پنجه نرم کنیم. و درود بر نور آسمان ها و زمین -که نمی دانیم چیست- که این طور خواسته تا موجودی کوچک، بزرگترین مرکز "تجمیع اضداد" عالم باشد!

طبقه بندی: انارستان، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه