تبلیغات
آرمان شهر - خبر این است که: من نیز کمی بد شده ام!
آرمان شهر
ترکیبی از شعر درون،تاثیر بیرون،شور اکنون و امید فرداست...
 
تاریخ : 1391/02/17 | نویسنده : درویش
حرف این است و جز این نیست: گاهی "بد" می شویم،گاهی زمانه "بد"مان می کند،گاهی هر دو...

تجربه کرده ای آیا؟! گاهی تنهایی "بد" می شوی،گاهی دو تایی،گاهی چند تایی!!

من هر وقت "بد" می شوم، می روم به گوشه ای که "بد"ی ام کسی را نگیرد، آخر مگر نمیدانی، واگیردار است! که اگر نبود،نبود زمانه این چنین "بد"!

من هر وقت "بد" می شوم، نمی گویم که خوبم! "بد"ی را خوب نمی کنم،که آنان که "بد" را خوب و خوب را "بد" میکنند،حقیرترین حیوانات اند! که "انسان" چنین نکند...

خبر این است:من نیز کمی بد شده ام/ اعتراف این که:در این شیوه سرآمد شده ام
مدعی نیستم، اما: هنری بهتر از این؟/ که همانی که کسی حدس نمی زد شده ام
مثل آیینه که از دیدن خود می شکند / مثل عکسم که نمی خواست بخندد شده ام
لحظه ها نیش به بلعیدن روحم زده اند/شکل آن سیب که از شاخه می افتد شده ام
                                                                     
در این نوشتار 11 بار "بد" استفاده کردم و 4 بار "خوب".گمانم نسبت زمانه خراب تر از این است،که اگر چنین هم بود،چنین نبود...                                                    

چهار بیت آخر از محمدعلی بهمنی است.
طبقه بندی: سروا، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه